Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

 

A weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), illetve a webáruházat Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád utca 41.; vállalkozói igazolvány száma: ES523674; nyilvántartási szám: 1802733) – a továbbiakban: „Szolgáltató” – üzemelteti.

 

A weboldal használatának megkezdésével minden látogató elfogadja a felhasználásra és az adatvédelemre vonatkozó alábbi feltételeket.

 

A Honlap műszaki cikkek keresésére ingyenesen, regisztráció nélkül használható, a Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött (pl. megrendelés, vásárlás).

A vásárlóknak a regisztráció során (“Belépés/Regisztráció” menüpont alatt) meg kell adniuk a személyes adataikat (név/cégnév; lakóhely/székhely, telefonszám, e-mail cím). Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kéri és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete előírásait betartva tárolja.

 

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi nyilatkozat tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával, a Honlap, illetve a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelés a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelel.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlapot bármikor módosítsa vagy annak elérhetőségét megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz, az esetleges üzemzavarból eredő károkért a Szolgáltató nem felelős.

A Honlapon elérhető áruk megrendelésére vonatkozó hiányos, téves vagy pontatlan megrendelésért a felelősség a megrendelőt terheli.

 

A Honlapon megjelenő anyagok, képek, illusztrációk és egyéb megjelenített adatok a Szolgáltatót megillető szerzői jogi védelem alatt állnak, ezért a Honlap tartalmának egészben vagy részben más weboldalon, elektronikus vagy nyomtatott sajtóban vagy bármilyen hirdetésben történő felhasználása, másolása, illetve adatrendszerben történő tárolása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.

 

A Honlapon látható képek csak illusztrációként szolgálnak.

 

A Szolgáltató mindent megtesz a Honlapon szereplő adatok, információk és tájékoztatások hitelességéért, ennek ellenére nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő téves vagy pontatlan adatokból, információkból az oldal látogatóit ért esetleges kárért.

 

A Honlap látogatói a Honlap használatának megkezdésével elfogadják a Szolgáltató fenti, felelősséget korlátozó nyilatkozatát és kijelentik, hogy a Honlapot saját felelősségükre használják. A látogatók a Honlap használatának megkezdésével vállalják, hogy a Honlapot rendeltetésszerűen használják, azt semmilyen jogszabályba ütköző tevékenység során nem használják fel.

 

Kattintson ide az Jogi nyilatkozat letöltéséhez, illetve nyomtatatásához.